Påmelding

Påmeldingen til Elite Basketball Camp 2018 åpner januar 2018

Player Camp: Inntil 96 spillere kan melde seg på Elite Basketball Camp 2018. Først til mølla! Du betaler når du melder deg på.

Coach Clinic: Ubegrenset antall plasser for coacher som vil lære av NBA-trenere. Du betaler når du melder deg på.

Søk assistentjobb: Elite Basketball Camp søker seks norske assistenttrenere som kan bistå de amerikanske NBA-trenerne i undervisningen. Assistenttrenerne får økonomisk kompensasjon for jobben. Søk jobb her.

 

Deltakerstipend: I 2018 kan deltakere søke om deltakerstipend. Hensikten med stipendet er at deltakere som kommer fra familier med lav betalingsevne kan bli med på Elite Basketball Camp. Søknadsfrist 1. april 2018. Les mer om deltakerstipend under «om campen».

 

Avmelding
Deltakere kan melde seg av campen innen én måned før campstart og få refundert sitt innbetalte nettobeløp. Etter denne fristen aksepteres avmelding med refusjon kun med framlagt sykemelding fra lege. Øvrige avmeldinger vil ikke bli refundert. Enhver refusjon tar utgangspunkt i nettobeløp, det vil si innbetalt beløp minus allerede påløpte gebyrer i forbindelse med betalingstransaksjonene.